ΚΙΡΖΙΚΙΣΤΑΝ - KG | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

ΚΙΡΖΙΚΙΣΤΑΝ - KG

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες