ΚΡΟΑΤΙΑ - HR

Στην Κροατία υφίστανται περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες

Οι περιορισμοί αφορούν:

 • φορτηγά και συνδυασμένα οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7,5 τόνων,
 • φορτηγά και συνδυασμένα οχήματα που υπερβαίνουν τα 14 μέτρα μήκος,
 • τράκτορες

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται:

- D 8: κόμβος με D 40 (κόμβος Bakar) – Zadar – Split – σύνορα Klek (ΒΙΗ) και σύνορα Zaton Doli (ΒΙΗ) – Dubrovnik – Karasovici σύνορα (Μαυροβούνιο), εκτός των τμημάτων από τον κόμβο με τον D 27 στη γέφυρα Sibenik μέχρι την ανατολική είσοδο προς Sibenik (τέρμα για D 58) και από τον περιφερειακό Bilice στο Solen μέχρι τον κόμβο για τον τερματικό σταθμό εμπορικών μεταφορών στο Stobrec

- D 9: Metkovic – Opuzen – D 8

- D 21: σύνορα Kastel (SLO) – Buje – Kanfanar κόμβος, εκτός από το τμήμα του D 21 από τον κόμβο Kanfanar μέχρι Pula (κόμβος με D 66)

-D 23: Zuta Lokva – Senj

- D 39: κόμβος 1 περιστροφή Sestanovac – κόμβος με D 8 (Dupci)

- D 66: Pula (A9) – Rasa – Opatija – D 8

- D 200: Buje (D 21) – σύνορα Plovanija (SLO)

- D 300: Buje (D 21) – Umag

- Z 5002: Novigrad – Tar – Porec – Vrsar (κόμβος με D 21)

- προσέγγιση προς και μέσα στην περιοχή του κρατικού λιμανιού ferry του Split

- προσέγγιση προς και μέσα στην περιοχή του κρατικού λιμανιού ferry του Zadar

Οι περιορισμοί ισχύουν:

από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

 • - τα Σάββατα από τις 04:00 μέχρι τις 14:00
 • - τις Κυριακές από τις 12:00 μέχρι τις 23:00
 • Την Μεγάλη Παρασκευή και την παραμονή επίσημης αργίας  από τις 15:00 μέχρι τις 23:00
 • Μία επίσημη αργία  από τις 14:00 μέχρι τις 23:00

Εάν μία επίσημη αργία, ή η τελευταία μέρα μιας σειράς

επίσημων αργιών είναι μία Παρασκευή ή Σάββατο, η

απαγόρευση ισχύει την Κυριακή από τις 12:00 μέχρι τις 23:00

Εάν μία επίσημη αργία είναι μία Κυριακή ή Δευτέρα, η

απαγόρευση ισχύει την Παρασκευή που ακολουθεί από τις 15:00 μέχρι τις 23:00.

Σημ: κατά την διάρκεια της οδικής απαγόρευσης, στα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στην Κροατία και για τα οποία ισχύουν οι απαγορεύσεις, επιτρέπεται να εισέλθουν στην χώρα από όλα τα σύνορα που προαναφέρονται και να περιμένουν στην κατάλληλη περιοχή στάθμευσης στην συνοριακή ζώνη μέχρι το τέλος της απαγόρευσης ή να οδηγήσουν στο κοντινότερο τελωνειακό γραφείο ή τερματικό σταθμό δεδομένου ότι υπάρχει περιοχή στάθμευσης.Οχήματα φορτηγά και συνδυασμένα οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7,5 τόνων

Περιοχή στον SR 2 μεταξύ Varazdin και Dubrava Krizovljanska

Εάν μια επίσημη αργία πέφτει Κυριακή ή Δευτέρα, η απαγόρευση ισχύει από την προηγούμενη Παρασκευή από τις 15:00 έως τις 23:00.

Εάν μια επίσημη αργία πέφτει Παρασκευή ή Σάββατο, η απαγόρευση ισχύει την Κυριακή από τις 12:00 έως τις 23:00

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, τα οχήματα που καταχωρούνται στην Κροατία και που επηρεάζονται από τους παραπάνω περιορισμούς επιτρέπεται να εισέρχονται στις προαναφερθείσες ζώνες των συνόρων να περιμένουν σε μια κατάλληλη περιοχή χώρων στάθμευσης στη διέλευση συνόρων μέχρι το τέλος των περιορισμών ή να οδηγηθούν στο κοντινότερο τελωνειακό γραφείο ή τερματικό παρεχόμενο χώρο στάθμευσης που είναι διαθέσιμος

Ακόμα:

Οι περιορισμοί αφορούν:

Φορτηγά και συνδυασμένα οχήματα με μέγιστο επιτρεπτό βάρος άνω των 7,5 τόνων

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται:

-Στο δρόμο SR2 μεταξύ Varazdin και Dubrava Krizovljanska

Οι περιορισμοί ισχύουν:

τις Κυριακές από τις 06:00 έως τις 22:00

Σημείωση: οι περιορισμοί κυκλοφορίας που αναφέρονται παραπάνω δεν θα ισχύσουν για τα οχήματα που ανήκουν στις επιχειρήσεις ή τα άτομα που έχουν την έδρα τους ή τη επίσημη κατοικία μέσα στην περιοχή που εξυπηρετείται από το SR 2 μεταξύ Varazdin και Dubrava Krizovljanska, ούτε στα οχήματα που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο IV, παραγράφους 7, 8 και 9 όταν παρέχουν τις επιχειρήσεις κατά μήκος αυτού του οδικού τμήματος. Τα κατάλληλα σήματα κυκλοφορίας θα εγκατασταθούν και το κοινό θα ειδοποιηθεί μέσω των μέσων των κυκλοφοριακών περιορισμών που διευκρινίζονται στα άρθρα Ι και ΙΙΙ.

Εξαιρέσεις:

Οι προαναφερθέντες περιορισμοί κυκλοφορίας δεν ισχύουν για:

 • Οχήματα με το δικαίωμα της κυκλοφορίας
 • Οχήματα για τη συντήρηση των δρόμων, των ηλεκτρικών και παρόμοιων εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και των οχημάτων για τη διανομή του ταχυδρομείου και του Τύπου
 • Οχήματα που ανήκουν στις επιχειρήσεις ραδιο ή τηλεοπτικής αναμετάδοσης Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της κατανάλωσης του νερού Οχήματα που μεταφέρουν το υλικό ή τον εξοπλισμό για τη χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Οχήματα πάνω από 14m στο μήκος και αρθρωτά οχήματα που μεταφέρουν το σκυρόδεμα, την άσφαλτο ή τα καύσιμα για τα μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από το SR 2 μεταξύ Varazdin και Dubrava Krizovljanska όπου αυτά πρέπει να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς κυκλοφορίας που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ αυτής της διαταγής
 • Οχήματα πάνω από 14m στο μήκος και αρθρωτά οχήματα που μεταφέρουν ευαλλοίωτα προϊόντα όπως το φρέσκο κρέας και τα προϊόντα φρέσκου κρέατος, φρέσκα γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρέσκα ψάρια και τα προϊόντα ψαριών, ευαλλοίωτα φρούτα και λαχανικά, εκτός από το SR 2 μεταξύ Varazdin και Dubrava-Krizovljanska όπου πρέπει να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς κυκλοφορίας που επέβαλε το άρθρο ΙΙΙ αυτής της διαταγής
 • Οχήματα πάνω από 14m στο μήκος και αρθρωτά οχήματα που μεταφέρουν το ζωικό κεφάλαιο ή τα πουλερικά, εκτός από το SR 2 μεταξύ Varazdin και Dubrava Krizovljanska όπου πρέπει να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς κυκλοφορίας που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ αυτής της διαταγής
 • Οχήματα με έγκριση.

Η έγκριση που αναφέρεται ανωτέρω εκδίδεται, στην περίπτωση της εσωτερικής οδικής κυκλοφορίας, από τη διοίκηση αστυνομίας που είναι αρμόδια για την περιοχή στην οποία το σημείο αναχώρησης είναι τοποθετημένο ή, στην περίπτωση της διεθνούς οδικής κυκλοφορίας, στη θέση της εισόδου μέσα σε την Κροατία με την προϋπόθεση ότι, από την άποψη του συγχρονισμού και των περιστάσεων, τέτοια μεταφορά απαιτείται επειγόντως για λόγους ασφάλειας ή εάν η καθυστέρησή της είναι πιθανό να προκαλέσει σημαντική υλική ζημία.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα διαταγή, ένα πρόστιμο HRK 5000 θα επιβληθεί στις επιχειρήσεις συν ένα πρόστιμο HRK 1000 στον αρμόδιο μέσα στην επιχείρηση για την άδεια του οχήματος να κινηθεί κατά παράβαση της απαγόρευσης. Ενα πρόστιμο HRK 5000 θα επιβληθεί στους ανεξάρτητους επιχειρηματίες.

Οι περιορισμοί αφορούν:

-φορτηγά που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά κλάσης: 1, 2, 3, 6.1, 7, ή 8 από τη Σλοβενία ή την Ουγγαρία, σε διέλευση transit μέσω Κροατίας, προς τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Σερβία ή το Μαυροβούνιο και αντίστροφα, καθώς και εκείνοι που εισάγουν ή εξάγουν από την Κροατία από και προς τα γειτονικά κράτη ή από και προς τις Τρίτες χώρες.

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται:

Οι περιορισμοί στα προαναφερθέντα οχήματα ισχύουν για ορισμένες διαδρομές μόνο

Για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων των κλάσεων 1, 2, 3, 6.1, 7 και 8 μόνο οι ακόλουθες διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • 1.1 Bregana border crossing (D4) - Zagreb ringroad - Stara Gradiska border crossing ή Zupanja border crossing - Bajakovo border crossing;
 • 1.2 Macelj border crossing (D1) - Zagreb ringroad - D1 (D3) - Karlovac;
 • 1.3 Gorican border crossing (D3) - Cakovec - Zagreb ringroad;
 • 1.4 Donji Miholjac border crossing (D53) - Nasice;
 • 1.5 Rupa border crossing - D8 - Rijeka (εξαιρείται το πετρέλαιο)
 • 1.6 σαν εξαιρετικό μέτρο, η ακόλουθη διαδρομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών της κλάσης 3 (πετρέλαιο και παράγωγά του): Dubrava Krizovljanska border crossing (D2) - Varazdin (D3) - Zagreb ringroad

2. Η μεταφορά προς και από λιμάνια, τα διυλιστήρια πετρελαίου και τις ελεύθερες ζώνες είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί υπό τον όρο ότι υπακούουν σε πρόσθετες οδηγίες ανά κλάση.

 • 2.1 οι δρόμοι από το λιμάνι Ploce (D513) προς Mali Prolog διέλευση συνόρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών των κλάσεων: 1, 2, 3 και 8
 • 2.2 Οι δρόμοι Split - Klis - D1 - Brnaze - D60 - Trilj - D220 - Kamensko διέλευση συνόρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών των κλάσεων:1, 2, 3, 6.1, 7 και 8 από τα λιμάνια των Split και Solin;
 • 2.3 οι δρόμοι D3 - Karlovac - D1 (D3) Zagreb περιφερειακή οδός μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών από το λιμάνι Rijeka και το διυλιστήριο Rijeka
 • 2.4 οι δρόμοι D36 - Popovaca μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών από το λιμάνι Sisak και το διυλιστήριο Sisak
 • 2.5 η transit μεταφορά επικίνδυνων υλικών από το λιμάνι of Zadar θα πρέπει να πάει μέσω της διασταύρωσης με τη D8 state highway - D502 Smilcic - Benkovac - D56 - Bribir - D509 - Knin - Sinj (D1) - Trilj (D60)- D220 Kamensko διέλευση συνόρων

Επίσημες Αργίες 2022:

01 Ιανουαρίου

06 Ιανουαρίου

17 Απριλίου

18 Απριλίου

1 Μαΐου

30 Μαΐου

16 Ιουνίου

22 Ιουνίου

05 Αυγούστου

15 Αυγούστου

08 Οκτωβρίου

01 Νοεμβρίου

18 Νοεμβρίου

25 Δεκεμβρίου

26 Δεκεμβρίου