ΣΟΥΗΔΙΑ - SE

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των φορτηγών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Ωστόσο, στις πόλεις Stockholm, Göteborg, Malmö Lund, Helsingborg και Mölndal υφίστανται περιορισμοί σύμφωνα με τις ζώνες χαμηλών εκπομπών ρύπων.